Privacybeleid

Privacybeleid Ink N Coffee

Bij Ink N Coffee hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten. Dit privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen in verband met de diensten die we aanbieden. We streven ernaar om transparant te zijn over de gegevens die we verzamelen en om uw privacy te waarborgen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. Verzameling van persoonlijke informatie 1.1. We kunnen persoonlijke informatie verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zoals het maken van een afspraak, het invullen van een contactformulier of het verstrekken van gegevens voor een pasfoto. 1.2. De verzamelde persoonlijke informatie kan onder meer uw naam, contactgegevens, geboortedatum, foto’s en specifieke voorkeuren omvatten die nodig zijn voor de verleende diensten.

 2. Gebruik van persoonlijke informatie 2.1. We gebruiken persoonlijke informatie om de gevraagde diensten te verlenen en om met u te communiceren over uw afspraak, eventuele wijzigingen of aanvullende informatie. 2.2. Uw persoonlijke informatie kan ook worden gebruikt voor interne administratieve doeleinden, zoals facturering en boekhouding. 2.3. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u op de hoogte te stellen van aanbiedingen, promoties of nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld. U kunt zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie.

 3. Openbaarmaking van persoonlijke informatie 3.1. We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of delen met derden, behalve zoals hieronder beschreven: – Met uw uitdrukkelijke toestemming om de gewenste diensten te verlenen. – Met onze betrouwbare dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, zoals IT-ondersteuning of betalingsverwerking. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot uw persoonlijke informatie en zijn contractueel gebonden om deze vertrouwelijk te behandelen. – Indien vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsinstantie om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Ink N Coffee of anderen te beschermen.

 4. Gegevensbeveiliging 4.1. We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We maken gebruik van passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen. 4.2. Ondanks onze inspanningen kunnen we de absolute veiligheid van uw persoonlijke informatie niet garanderen. Het verstrekken van persoonlijke informatie is op eigen risico.

 5. Bewaartermijn van persoonlijke informatie 5.1. We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is om de gevraagde diensten te verlenen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 5.2. Indien u uw persoonlijke informatie wilt laten verwijderen uit onze systemen, kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld in sectie 7.

 6. Toegang tot en controle over uw persoonlijke informatie 6.1. U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en om eventuele onjuistheden te corrigeren. 6.2. U kunt ook verzoeken om uw persoonlijke informatie te laten verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze te behouden. 6.3. Als u vragen heeft over uw persoonlijke informatie of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld in sectie 7.

 7. Contactgegevens Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via:

  Ink N Coffee Bergstraat 18-20 6041 ES Roermond

  Email: info@inkncoffee.nl

Dit privacybeleid is van kracht vanaf Zo. 18 Juni 2023 en kan periodiek worden bijgewerkt. We raden u aan om regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.