Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ink N Coffee

Ink N Coffee, gevestigd aan de Bergstraat 18-20, 6041 ES Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 12060288, hierna te noemen “Ink N Coffee”, biedt tattoo-, piercing-, oorbellen schieten- en pasfoto-diensten aan, onderhevig aan de volgende algemene voorwaarden:

  1. Afspraken en Boekingen 1.1. Alle afspraken en boekingen dienen te worden gemaakt via de aangewezen kanalen van Ink N Coffee, zoals de website, telefonisch of persoonlijk in de winkel. 1.2. Voor het maken van een afspraak kan een aanbetaling worden gevraagd, die zal worden verrekend met het totaalbedrag van de dienstverlening.

  2. Tatoeages en Piercings 2.1. Ink N Coffee streeft ernaar om hoogwaardige tatoeages en piercings aan te bieden, waarbij de wensen van de klant zoveel mogelijk worden geëerbiedigd. 2.2. De klant dient zich bewust te zijn van de mogelijke risico’s en de nazorginstructies op te volgen om de genezing en het behoud van de tatoeage of piercing te bevorderen. 2.3. Ink N Coffee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen of complicaties die voortvloeien uit de tatoeage- of piercingprocedure.

  3. Betalingen en Annuleringen 3.1. Betalingen dienen te worden voldaan volgens de prijzen en betalingsvoorwaarden die op het moment van de dienstverlening gelden. 3.2. Bij annulering van een afspraak dient de klant Ink N Coffee hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Eventuele aanbetalingen kunnen onderhevig zijn aan de annuleringsvoorwaarden van Ink N Coffee.

  4. Pasfoto’s 4.1. Ink N Coffee biedt pasfoto-diensten aan die voldoen aan de geldende eisen en richtlijnen voor officiële documenten. 4.2. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en up-to-date informatie die nodig is voor het maken van een pasfoto.

  5. Privacy en Gegevensbescherming 5.1. Ink N Coffee respecteert de privacy van de klant en handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. 5.2. Persoonlijke gegevens die door de klant worden verstrekt, worden alleen gebruikt voor het verlenen van de diensten van Ink N Coffee en worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

  6. Geschillen 6.1. Eventuele geschillen tussen Ink N Coffee en de klant zullen in eerste instantie worden geprobeerd op te lossen door middel van overleg en onderhandeling. 6.2. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ink N Coffee is gevestigd exclusieve jurisdictie hebben.

  7. Toepasselijk recht 7.1. Op de overeenkomsten tussen Ink N Coffee en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Door gebruik te maken van de diensten van Ink N Coffee verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Ink N Coffee behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra ze op de website van Ink N Coffee worden geplaatst.

Laatst bijgewerkt: Zo. 18 Juni 2023